องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัด…

Continue Readingองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

สื่อประชาสัมพันธ์ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

สื่อประชาสัมพันธ์ "เรียนรู้ ร่…

Continue Readingสื่อประชาสัมพันธ์ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขายไหล่ทาง (บริเวณบ้านนายเกษม พิมประไพ ถึง บ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง 3.5 เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขายไหล่ทาง (บริเวณบ้านนายเกษม พิมประไพ ถึง บ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง 3.5 เมตร ยาว 385 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,347.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.เสาธง ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำ…

Continue Readingโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง (บริเวณบ้านนายเกษม พิมพ์ประไพถึงบ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๗.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมขยายไหล่ทาง (บริเวณบ้านนายเกษม พิมพ์ประไพถึงบ้านนางแสงเดือน เรืองทรัพย์) กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๗.๕๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการประชุมประชาคม ประจำปี พ.ศ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัด…

Continue Readingโครงการประชุมประชาคม ประจำปี พ.ศ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน

โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.…

Continue Readingโครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566