ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงขอปร…

Continue Readingผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง พ.ศ. 2566

โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพ…

Continue Readingประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง พ.ศ. 2566

สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย

สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวาน…

Continue Readingสถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแ…

Continue Readingสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก “

เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติดโล…

Continue Readingวันที่ 26 มิถุนายน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก “

อันตรายจากแก๊สหุงต้ม โปรดใช้อย่างระมัดระวัง !!! แก๊สระเบิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างไร? พร้อมแนะแนวทางป้องกัน

⚠️ อันตรายจากแก๊สหุงต้ม โปรดใช…

Continue Readingอันตรายจากแก๊สหุงต้ม โปรดใช้อย่างระมัดระวัง !!! แก๊สระเบิด ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างไร? พร้อมแนะแนวทางป้องกัน