รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

แผนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย อัพเดทตรงนี้ได้เลยครั…

Continue Readingแผนการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่ง…

Continue Readingการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน