ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรื่อสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

พบเห็น-ป้ายโฆษณา-หรือสิ่งอิ่นใ…

Continue Readingช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรื่อสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงขอปร…

Continue Readingผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย

สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวาน…

Continue Readingสถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.เสาธง ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำ…

Continue Readingโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ขอป…

Continue Readingรายงานผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัด…

Continue Readingโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัด…

Continue Readingโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “ตะกร้าหวาย” ประจำปีงบประมาณ 2565