โครงการประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดโครงการประชุมประชาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วัดเสาธงเก่า ในวัน 9 มีนาคม 2565