สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย

สถานการณ์การระบาด “โรคฝีดาษวานร”Mpox ในประเทศไทย
ปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าและไม่ป้องกัน
ป่วยสะสม 98 รายในไทย เพิ่มขึ้น 48 รายหรือ 2.3 เท่า พบมากในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
#ฝีดาษวานร
#กรมควบคุมโรค