ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลเสธง ประจำปี 2566

รายงานผลปี-2566