ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

  1. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  2. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
  4. รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ

ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[pdfjs-viewer attachment_id=3688 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
[pdfjs-viewer attachment_id=3689 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
  1. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  2. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
  4. รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ