ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

  1. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
  2. รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
  4. รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ