องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดกิจกรรม Big Cleaning เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน โดยมีข้าราชการ ฝ่ายปกครอง และประชาชนผู้มีจิตอาสาร่วมกันเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ต้นไม้ สิ่งกีดขวางจราจร เนื่องจากได้รับการทราบการทิ้งปัญหาขยะบริเวณถนน และไหล่ทางถนนหมายเลข 347 อำเภอบางปะหัน เชื่อมต่อ อำเภอมหาราช