โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2566

อบต.เสาธง ร่วมกับจิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในเขตตำลเสาธง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณวัดเทพธาราราม หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง