โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจัดขึ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 พัฒนาวัดทางกลาง และครั้งที่ 2 พัฒนาวัดเสาธงใหม่