แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

คำสั่ง

แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570)

แผน-66-70

ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)

อันนี้-ประการ-เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการท_220928_101236