ประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566

Continue Readingประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566)

Continue Readingสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2566)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฯ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดทำหมัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป)

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรโยธา เพื่ออกแบบงานโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรโยธา เพื่ออกแบบงานโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรโยธาเพื่อออกแบบงานโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาวิศวกรโยธาเพื่อออกแบบงานโครงการก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2566