โรคฉี่หนู ภัยร้ายที่มากับหน้าฝน

⚠โรคฉี่หนู ภัยร้ายที่มากับหน้าฝน⚠
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สัตว์นำโรคที่สำคัญ ได้เก่ หนู 🐁วัว🐂 ควาย 🐃หมู 🐖 สุนัข🐕
เชื้อจะปล่อยออกมากับฉี่ และปนเปื้อนในน้ำหรือดินที่เปียกชื้น พบผู้ป่วยมากในช่วงหน้าฝนหรือหลังน้ำท่วม
สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่…
https://shorturl.asia/q4bLv
#โรคฉี่หนู
#ภัยร้ายมากับหน้าฝน
#กรมควบคุมโรค