โครงการชุมชนสร้างสุขตำบลทางกลางจัดการคุณภาพชีวิตสาธิตการทำสมุนไพรป้องกันยุง ณ วัดทางกลาง ตำบลบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช. อบต.เสาธง