โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ 2 ตำบล เสาธง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคม ของประชาชน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ 2 ตำบล เสาธง อำเภอ บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

ภาพก่อนดำเนินการ

ภาพหลังดำเนินการ