เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-หอถังเหล็กจ่ายน้ำ-ทรงแชมเปญ