เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณคลองตาขัน หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง-ถ.ลูกรัง-คลองตาขัน-ม.4-ต.ทางกลาง