เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาพพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคา-บาดาล