เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

[pdfjs-viewer attachment_id=3683 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด