เชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ทางลิ้งค์

https://itas.nacc.go.th/go/eit/wxpbd8

หรือคิวอาร์โค๊ด