รู้ทัน : Rootan หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งเบาะแสได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Rootan

“ รู้ทัน แจ้งไว เตือนภัยไซเบอร์ “

           หากท่านพบเห็นการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านแอปพลิเคชัน “รู้ทัน : Rootan”  ของศูนย์สืบสวนไซเบอร์    กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น รู้ทัน : Rootan  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store  และ Play Store

สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน รู้ทัน : Rootan  
ผ่านทางลิงค์ https://rootan.dsi.go.th/download
หรือสามารถแสกนผ่าน QR Code ด้านล่างนี้