ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-โครงการก่อสร้าง-ถ.ลูกรัง-คลองตาขัน-ม.4-ต.ทางกลาง-1