ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศรับสมัคร-อบต.เสาธง