ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กจ่ายน้ำ (ทรงแชมเปญ) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาสประกวดราคา-ประปา-ม.4-ต.ทางกลาง