ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศ-e-bidding-บ่อบาดาล