ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ปิดการชั่วคราวในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564
และจะเปิดทำการตามปกติอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564