ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง-ม.4-ทางกลาง