ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณหน้าบ้านนายแสง ก้อนนาค) หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมางานซ่อมแซม-นายแสง-ก้อนนาค