ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอย ตำบลเสาธง-ทางกลาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า