ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว