ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัด ประชา รัฐ สรางสุข พัฒนาวัด ตามแนวทาง 5ส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่าง-วัด-ประชา-รัฐ