ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลงถนนลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางรำพึง ขาวเหลือง) หมู่ที่ 2 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง-ม.2-ต.ทางกลาง