ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือและเครื่องกดเจล ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเจลล้างมือและเครื่องกดเจล