ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อเครื่องวัดอุณภูมิร่างกาย