ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยตา-ยาย) หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองช่าง