ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 945 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำทิ้ง สายทางบริเวณบ้านนางจุฑามาศ ถึงบ้านนางประกอบ สุวรรณไชยรบ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะ-ถ.ลาดยาง-จุฑามาศ-มค-66