ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุ-อำเภอ-18-เมย.