ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-แบบสำรวจความพึงพอใจ.