ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกประจำหน่วยเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เก้าอี้พลาสติก