ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง และหมู่ที่ 4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง-ม.3-เสาธง-ม.4-ทางกลาง