ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงสถานที่ศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-คอนกรีตผสมเสร็จ