ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถถขุดแบ็คโฮ ขุดบ่อน้ำทิ้งศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมารถแบ็คโฮ