ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ห้องน้ำและห้องอาบน้ำในศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุ-อุปกรณ์-ปรับปรุงห้องน้ำ