ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค ณ ศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเก็บน้ำ-เสาธงใหม่