ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อดำเนินงานในศูนย์พักคอยตำบลเสาธง – ตำบลทางกลาง แห่งที่ 2 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วัสดุ-อุปกรณ์-เครื่องอุปโภค-บริโภค-เสาธงใหม่