ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ถุงยังชีพ-13-ชุด