นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง1

ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล-2564-2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

[pdfjs-viewer attachment_id=3863 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง1.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://saothong.go.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง1.pdf download=true print=true fullscreen=false fullscreen_target=false fullscreen_text=”on” zoom=0 ]
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล-2564-2566