องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220