ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ    เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า    โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการผ่าตัดทำหมัน-ตอน ให้กับสุนัขและแมว  ในวันอังคารที่ 7  เมษายน 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำหมันให้กับสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ให้มาลงทะเบียน ได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 27  กุมภาพันธ์  2566 – วันที่ 10 มีนาคม  2566   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  โดยสุนัขและแมวที่จะนำมาผ่าตัดทำหมันต้องมีอายุตั้งแต่ 6  เดือน ขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรง และขอแจ้งให้ประชาชนที่มีสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนครึ่งขึ้นไป ให้เตรียมจับสุนัขและแมวที่อยู่ในความดูแลไว้ที่บ้านของท่านเพื่อเตรียมรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเจ้าหน้าที่ซึ่งจะออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่  4  เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป