ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะโดยมีกำหนดการดังนี้